Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/207/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe