Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 185/XXXVII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe