Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/284/17 Rady Gminy Lipowa

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe