Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/249/2017 Rady Gminy Porąbka

z dnia 24 października 2017r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe