Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/366/2017 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe