Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/423/17 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe