Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Bestwina

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe