Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/275/2017 Rady Gminy Godów

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe