Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 222/XXXVII/2017 Rady Gminy Popów

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe