Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 308(XXXIX)17 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 października 2017r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe