Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe