Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Tworóg

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Tworóg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe