Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 252/XXXIII/2017 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 243/XXXII/2017 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niegowa na lata 2018-2022"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe