Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 87/XLVI/2017 Rady Gminy Rędziny

z dnia 27 października 2017r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe