Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/191/17 Rady Gminy Świnna

z dnia 9 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/101/16 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe