Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.2.2.2017 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Suszec

z dnia 19 października 2017r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Suszec zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan na okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe