Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.40.2017.PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 listopada 2017r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła P.P-U-H. ENCO Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe