Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.19.2017.MMI1, OKA.4110.20.2017.MMI1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 listopada 2017r.

w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy: "Elektrociepłownia Marcel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe