Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 183/XXIII/2017 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe