Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37.357.2017 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe