Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/280/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 24 listopada 2017r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe