Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/705/2017 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 listopada 2017r.

w sprawie nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe