Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/480/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały o poborze opłaty skarbowej w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe