Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 139.XXIII.2017 Rady Gminy Starcza

z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe