Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.097.2017 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe