Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.098.2017 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe