Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/234/17 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe