Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/377/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe