Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/379/2017 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe