Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/475/2017 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 listopada 2017r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe