Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/339/2017 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 11 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe