Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/273/2017 Rady Gminy Ciasna

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe