Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII.255.2017 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ślemień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe