Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/682/17 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/667/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe