Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/683/17 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe