Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.105.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 grudnia 2017r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI.150.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu - Zdroju, oznaczonego symbolem C91

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe