Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.647.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 grudnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bestwina uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe