Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.168.2017 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr PR.0007.265.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe