Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/731/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe