Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/289/2017 Rady Gminy Lipie

z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000+"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe