Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/538/17 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe