Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/755/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Przyjemnej i Stolarzowickiej w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe