Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/758/17 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 18 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe