Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe