Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.031.6.2017 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Nowe Życie" w Czechowicach-Dziedzicach na okres od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe