Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OR.031.8.2017 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Wójta Gminy Bestwina

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Nowe Życie"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe