Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED 031.12.2017 Prezydenta Miasta Żory; Wójta Gminy Świerklany

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę Świerklany zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe