Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.662.2017 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 grudnia 2017r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXIV/378/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe