Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/335/17 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/310/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe