Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/400/17 Rady Miasta Lędziny

z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Lędziny przyjętego Uchwałą nr XIX/134/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe